Facebook  Google earth   mail   Secretgalaxy    Secretgalaxy-TV       

Kontakta oss via facebook om du har egna platser

Om platser som vi fått via Channie
Vallentuna och Österåker i Stockholms län

Karta från utomjordingarna på sex-punkts-system kring Österåkers kyrka.  Platserna är benämnda  U12, U13, BZ, BG10 osv.

En kort beskrivning av bakgrunden till våra undersökningar av Stargates portaler.


UFO kontakt personen Channie Centara Wests utomjordiska vänner bad oss via henne att göra en video om UFO, sedan de sett vår första video ”TV-kontakt med Andra Sidan”.

Vi tackade först nej om vi inte fick något bevis på UFO;nas existens t ex att få filma eller åka med ett UFO.  Detta kunde vi inte få. Vi fortsatte förhandla med utomjordingarna via Channie.  


Till slut föreslog utomjordingarna att vi skulle få veta hur de kunde flyga mellan planeterna fortare än ljuset!


Detta är en av de stora gåtorna med UFO. Det skulle ta så lång tid att ta sig hit, så det betraktas som omöjligt att UFOn skulle finnas!


Vi accepterade utomjordingarnas erbjudande och påbörjade arbetet med videodokumentären ”Närkontakt med UFO”, sex punkts system och icke tids tunnlar - öppningar till andra världar och dimensioner?


Hemligheten hur UFO;na kan ta sig hit.


De använder icke tids tunnlar i rum tids dimensionen, som gör det möjligt att färdas snabbare än ljuset.


De färdas nästan tidlöst i dessa icke tidstunnlar ”vit tids tunnlar” i universum.

Dessa tunnlar mynnar ut på sex punkts system på Jorden eller på andra planeter eller dimensioner i universum. Dessa platser får då vit tid under någon minut upp till cirka fyra timmar. Under denna tid är UFOt osynligt för alla som inte står inuti sex punkts systemet.


Det låter som sciencefiction men vi skulle få följa med ut på några av dessa Stargates och undersöka dem.

 

Vi började spela in videon, men också att grubbla kring frågan hur vi skulle kunna mäta icke tid? Det är ingenting man läser om i fysikboken.


Vi kontaktade både etablerade forskare och privatforskare för förslag på mätinstrument för denna underliga mätning. En del mätinstrument byggde Tony själv, några lånade vi. Till slut hade vi en resväska full med utrustning som vi kunde prova och väntade på att Channie och utomjordingarna skulle ge oss en tid och en plats för det första försöket på en aktiv Stargatesportal med tunnel förbindelse ut i rymden.


Detta var vid Kullen alldeles intill Vallentuna badet. Platsen skulle vara aktiv i ca 20 min och då uppkopplad till icke tiden.


Länk till elfältsmätningen.


Channie West

Reg NR

Namn

 GPS


Kort beskrivning av platsen

2

Kullen Vallentuna

59°31'55.54"N 18° 3'37.40"O


Det här var den första platsen vi var på och provade flera mätinstrument för att se vilket som kunde detektera 6-punktssystem.

3

Offerstenen Vallentuna

59°33'53.30"N 18°11'27.45"O


Den 5 september 1992 tog Channie med oss ut på ett aktivt 6 punktssystem. Den användes när hon var liten som kontaktplats med utomjordingarna. 6-punktssystemet låg på en gammal kultplats med en offersten inuti systemet. På stenen fanns offer gropar i vilka våra förfäder offrade frön och bär till gudarna. Martin hennes man testade området med vår el-fältsmätare och kontrollerade om el-fältet minskar i aktiva 6-punktsystem vilket det gjorde. Channie lyckades påverka en liten kompass så den vred sig på 6-punktsgränsen.

4

Seneby Vallentuna

59°33'56.04"N 18°11'3.00"O


Channie visade upp ett UFO för Catarina Dahlin på denna plats. Platsen har används som landningsplats för UFO när de levererade varor till utomjordingarna som bodde i Stockholm, enl Channie.

5

Parkerings
platsen Senebyvägen

59°33'29.28"N 18°10'2.64"O


Parkeringsplatsen Senebyvägen Vallentuna På ängen på andra sidan vägen finns ett sexpunktssystem där UFO; n landar. Enl. Channie

6

Domherre
vägen

59°32'45.26"N 18° 8'2.69"O


Mellankopplingsplats för 6-punktssystem. UFO hänger där och väntar på att olika tunnlar skall koppla ihop sig så de kan fortsätta färden. enl Channie

7

Kragsta Vallentuna

59°31'40.13"N 18° 2'42.07"O


"Det finns många enbuskar på denna plats. vi försökte mäta upp den aktiva platsen med elfältsmätaren men den gav inget speciellt utslag. Vi har inte kontrollerat platsen med vinkelpinnar då vi inte då kunde gå med dessa


8

Össeby kyrkoruin

59°33'29.22"N 18°14'30.56"O


Össeby kyrkoruin platsen har ett sexpunktssystem i kyrkoruinen, längre ner utanför ruinen finns en stjärnport. enl. Channie.

9

BG 10

59°30'42.24"N 18°16'23.46"O


BG 10 Stora Sundstorp Österåker. Platsen finns med på vår karta som vi fick från Channie.

10

B7

59°30'36.72"N 18°16'12.78"O


Platsen är från Channies karta.

11

B8

59°30'36.27"N 18°16'43.23"O


Platsen är från Channies karta 1993

12

BZ

59°30'52.42"N 18°17'16.62"O


BZ Högtorp. UFO landningplats enl Channie. Det var ett stort sexpunktssystem på platsen. 1993 besökte vi platsen.

13

U12

59°30'35.94"N 18°17'6.42"O


U12 vid Österåkerskyrka. Sexpunktssystem på golfbanan som vi undersökt. Mittpunkten ligger mitt på kullen. En video finns från undersökningen.

14

Österåkers kyrka

59°30'27.40"N 18°17'0.97"O


Österåkers kyrka, Österåker. Det finns ett sexpunktssystem i kyrkans gamla del som vi undersökt.

15

B9

59°30'19.38"N 18°16'32.52"O


B9 Prästgården Österåker.  Platsen finns med på vår karta som vi fick från Channie.

16

U13

59°30'12.06"N 18°16'45.48"O


U13 ligger i kanten på ett gravfält i Österåker. Platsen finns med på kartan som vi fick från Channie. Vi har varit där och hittat platsen när den var aktiv. Det finns 7 st platser inom samma område. De är U13-1-U13-7. De kan vara aktiva samtidigt.

17

U11G

59°30'3.88"N 18°16'35.78"O


U11G Åkerstorp. Det är kopplat till U11G-1 som ligger alldeles intill.

18

U19

59°30'6.73"N 18°17'25.93"O


U19 Smedby. Är kopplat med U19-1 och U19-2.

19

U16

59°30'9.06"N 18°17'47.28"O


U16 Smedby.  Kopplat system med U16--U16-3. Kan vara aktiva tillsammans.

20

C1

59°29'53.51"N 18°17'14.43"O


C1 Smedby

21

D1

59°29'53.14"N 18°17'14.85"O


D1 Smedby

22

E 7

59°29'48.59"N 18°17'14.81"O


E7 Smedby

23

E 1

59°29'51.16"N 18°17'29.19"O


E1 Smedby

24

G1

59°29'47.19"N 18°17'49.47"O


G1 Smedby

25

S1

59°30'0.13"N 59°30'0.13"N


S1 Smedby

26

T1

59°29'59.16"N 18°17'53.88"O


T1 Smedby

27

Q1

59°30'0.29"N 18°18'4.41"O


Q1 Smedby

28

R1

59°29'58.88"N 18°18'2.27"O


R1 Smedby

29

H1

59°29'40.75"N 18°17'55.32"O


H1 Smedby

30

J1

59°29'42.53"N 18°18'3.33"O


J1 Smedby

31

K1

59°29'34.21"N 18°18'1.82"O


K1 Ekbacken

32

N1

59°29'32.65"N 18°17'39.62"O


N1 Ekbacken

33

O1

59°29'32.64"N 18°17'42.80"O


O1 Ekbacken

34

L1

59°29'33.00"N 18°17'43.65"O


L1 Ekbacken

35

M1

59°29'31.77"N 18°17'42.68"O


M1 Ekbacken

36

J4

59°29'50.91"N 18°18'18.32"O


J4 Spånlöt

37

J1-S

59°29'42.32"N 18°18'22.03"O


J1 Spånlöt

38

OK-1

59°29'40.23"N 18°15'33.76"O


OK-1 Stava. Platsen är inte kontrollerad men finns med på Channies karta 1993

39

OK-2

59°29'42.68"N 18°15'40.39"O


OK-2 Stava. Platsen finns med på Channies karta 1993 men är inte kontrollerad.

Channie ansluter antennen till mittpunkten i sex-punkts-systemet.

Britta och Eva känner energin i ryggen när antennen aktiverar sex-punkts-systemet och skickar ut en våg.

Platser vi fått från Channie.

UFO Seneby se plats 4 nedan

Om Kartan

Vi hade svårt att hitta rätt tid när sex punkts systemen var aktiva. Att hitta rätt tid var som att leta efter en nål i en höstack.
Så till slut bad vi att få tidtabeller över aktiva tider.
Via Channie skickade vi en vanlig orienteringskarta över vårt närområde till utomjordingarna och fick så, efter mycket om och men, tillbaks vår karta med en massa sex punkts områden inringade och tidtabeller för olika platser vid ett 100-tal olika tillfällen.

När det så visade sig att både platserna och tidpunkterna för aktiva tider verkligen stämde, - vi kunde mäta upp och verifiera platserna och tiderna med fältstyrkemetern och sedermera även med slagruteteknik, - så började ett gigantiskt perspektiv öppna upp sig inför våra ögon.

De kunde säga var och när, man kunde bryta dimensionsgränserna.

Såg vi UFO där? Neej, inte ett enda, men vi kände ibland att det fanns "osynliga människor" omkring oss och såg dem också några gånger som genomskinliga konturer mot den bakomliggande naturen. Vissa platser med 6-punktssystem blev våra absoluta favoriter dit vi ofta gick för att meditera.

Aktivetsprogram under maj månad 93 för sex-punkts-system .

Så här tolkas tabellen ovan. Första raden i tabellen  betyder att  sex punkts systemet U12 var aktivt 930514 kl 16.24  och under 38 min. God kvalitet.  Sex punkts systemet ansluter till destinationen 9191G.

Bokstäverna BZ på kartan betyder att detta sex punkts system är en UFO-landningsplats enligt Channie.  

Enligt Channie så har utomjordingarna en bas i Stockholms området där deras personal i Sverige bor. Vad vi minns så brukade UFOna ofta landa på sex punkts systemet på  ängen vid Seneby för  leveranser av förnödenheter till dem, posthantering mm. Vanligtvis flyger de till Sverige någon gång i veckan fick vi reda på. (Dessa uppgifter gäller början på 1990-talet. Hur det förhåller sig idag år 2013 vet vi inte.)

Utomjordingarna har en databas där de ser när olika sexpunktssystem är aktiva med tunnelförbindelse ut i rymden och vilka tidtabeller  som gäller, när de ska färdas till olika destinationer i universum genom icke tids tunnlarna (vit tids tunnlarna) i rymden.

Vi har har  kunnat verifiera att sex punkts systemen som utomjordinagarna ringat in finns och att de var aktiverade på angivna tider.

Men vi såg inga UFO;n. De visste att vi var där och ville inte visa sig, sa Channie.


Slagruta, pekare och pendel helt överlägsna som mätinstrument

Vårt första mätinstrument, den elektriska fältstyrkemetern har vi numera helt lämnat. Numera använder vi uteslutande slagruta, pekare eller pendel, som är mycket effektivare och känsligare som mätinstrument. Med dem går det att hitta och mäta upp platserna, även när de inte är aktiva. Med fältstyrkemetern gick det bara att mäta områdena när de var aktiva under tunnelförbindelse.

Tidtabell över sex-punkts-system U12

Vi har inga nya tidtabeller sedan 1993


Länkar stargatesportaler, http://www.secretgalaxy.com/6-pktsystem.htm
http://www.secretgalaxy.com/ufokontakt.htm
http://www.secretgalaxy.com/ufogatan.htm


Sex-punkts-system i Åkerberga

Sex-punkts-system i Vallentuna