Facebook  Google earth   mail   Secretgalaxy    Secretgalaxy-TV       

Kontakta oss via facebook om du har egna platser

Om oss och UFO-portaler

Vår vision

 

Vi har dammat av 30 års gammal forskning och kunskap från början av 1990-talet och är nu redo att gå ut i världen och utforska och sprida kunskap om våra egna och andra människors upplevelser och iakttagelser på sex-punkts-system/ portaler och om det multidimensionella landskap vi lever i på Jorden, där portalerna - dimensions-portarna, kan liknas med Jordens akupunkturpunkter.  

Vi hoppas och tror på kunskapssamhällets sätt att bedriva fri forskning och ser i förlängningen, när sex-punkts-systemen/ portalerna är spårade och insamlade, liksom människors upplevelser och iakttagelser.Ett omfattande forskningsarbete återstår för att kartlägga detta.

Vi (ET), Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt, har varit engagerade i frågor och forskning kring ”det okända” i över 50 år.


Vi är båda 40-talister och har genom åren träffat väldigt många som håller på med olika områden inom ”det okända”, både forskare och privatpersoner och varit med i en hel del föreningar, sammanslutningar, grupper och nätverk inom området.

– Vi har sysslat med allt så kallat ”det okända”, som den nuvarande materiella vetenskapen ännu inte erkänt, men som det börjat forskas i vetenskapligt, liv efter döden, reinkarnation, UFO, telepati, parapsykologiska fenomen, sanndrömmar, alternativt botande, andra dimensioner och så vidare.

Vi håller oss ajour med det senaste inom vetenskap och forskning, som berör vårt intresseområde, t ex kvantfysik, astrofysik, medvetandeforskning mm.

Vi är forskningsintresserade, esoteriker och mystiker. Vi har ett grundmurat intresse att förstå hur allt fungerar. Vi har gått kurser i healing, mediumutveckling, kanalisering, meditation, slagruta och lärt oss prata med den andra sidan både medialt och tekniskt och sett att det fungerar.

Tony är elektroingenjör i botten. Från Solna/Stockholm. Var bland annat med om att starta UFO Sverige och forsknings föreningen Psykobiofysik. På 80-talet gjorde han närradio inom ”det okända” över Stockholmsområdet, totalt blev det 700 radioprogram ideellt. ”Nya Dimensioner” hette programmet. Har tidigare arbetat som utvecklingsingenjör i Stockholm.

Eva är sociolog i botten vid Umeå universitet. Är bördig från Norrland och har tidigare arbetat som vägledare och konsulent runt om i Sverige. Hon har haft egna mediala upplevelser från och till ända sedan barndomen.

- Vi har ägnat hela vårt liv, över ett halvt sekel, att utforska det stora okända runt omkring oss och har sedan länge insett att den officiellt rådande materiella tredimensionella världsbilden är fel, att det finns fler världar och dimensioner och kanske också andra naturlagar än den materiella vetenskapen känner till idag. Vi samlar fortföpande bevis för en ny världsbild på vår världsbildssida Secretgalaxy.se.

Framför allt  under 1990-talet experimenterade vi med teknisk kontakt med ”andra sidan” och sammanställde ett omfattande material om EVP och ITK röster och bilder, som resulterade i en videodokumentär med röster och bilder från Andra Sidan. Vi var också med och startade (SNIT) Svenska Nätverket för Instrumentell Transkommunikation. Diskussioner får ske över vår världsbildssida Secretgalaxys facebooksida.

Vi samlat all information om EVP och ITK på

 www.secretgalaxy.com/evp.

Syftet med Magical Spots


är att hitta, samla och kartlägga dimensionsportar/ Stargates-portalerna i hela världen, men även andra magiska platser, liksom människors upplevelser och iakttagelser på platserna. Detta med hjälp av ett beskrivande web protokoll här på vår hemsida med kännetecken för sex-punkts-system/ portaler, som vi lärt och erfarit genom åren. Web protokollet kompletteras efterhand när vi vet mer.


Vi vill med den här web undersökningen skaffa oss större kunskap och en tydligare bild av planeten Jordens magiska platser -sex-punkts-systemen/ Stargates-portalerna och om verklighetens natur. Dessa platser visar oss att vi lever i en multidimensionell verklighet, i ett multidimensionellt landskap här på Jorden.


Sex-punkts-system/ Stargates-portaler är platser där man ibland kan uppleva övernaturlig aktivitet och kontakt med andra dimensioner och världar enligt beskrivningar och upplevelser människor haft. T ex berättas om osynliga väsen, naturväsen, uppenbarelser, andliga upplevelser, tids- och dimensions förflyttningar, UFO och utomjordingar.


Med hjälp av litteraturforskning har vi gått till källorna inom litteraturen och upptäcker att platser som tycks ha sex-punkts-systemens/ Stargates-portalernas egenskaper finns nämnda överallt i litteraturen.


Vi delar fortlöpande med oss till er av sex-punkts-systemen/ Stargates-portalerna i hela världen, när vi spårat dem och anger deras GPS-koordinater här på Magicalspots och på Google earth och den information vi har om platserna, så alla intresserade kan besöka och utforska dem själva. Och om tiden är rätt, då platsen råkar vara aktiv, det vill säga har tunnel förbindelse ut i rymden, kan besökaren kanske få uppleva övernaturlig aktivitet och kontakt med andra dimensioner och verkligheter. Men det är väldigt svårt att hitta rätt tidpunkt har vi erfarit.


Vi ser gärna att intresserade besökare hjälper till att hitta och registrera troliga sex-punkts-system/ Stargates portaler i web protokollet här på vår hemsida med hjälp av de kännetecken vi beskrivit i web protokollet, samt även noterar de upplevelser och iakttagelser man gjort på platsen.


Den här web undersökningen är helt öppen, blandat explorativ, descriptiv och delvis hypotesprövande. Vi tar till oss vad vi upptäcker under resans gång.


Vi har tidigare undersökt sex-punkts-system, som vi här kallar Stargates-portaler och verifierat att sådana platser finns och med tekniskt mätinstrument verifierat att energierna inom området förändras när området är aktivt med tunnel förbindelse ut i rymden. Detta går även att mäta med slagruta.


Sex-punkts-system/ Stargates-portaler finns runt hela världen. De har ibland tunnel-förbindelse ut mot kosmos, andra planeter och dimensioner och får då samtidigt öppningar till andra dimensioner  här på Jorden, platser som tycks befolkas av naturväsen, faeries mm. Men detta sista är ett helt nytt område för oss som vi vet mycket litet om och inte alls undersökt. Men vi har tagit med frågor om detta här i web undersökningen, som förhoppningsvis ska ge mer kunskap.


Frågor vi vill ha besvarade är bland annat: var finns sex-punkts-systemen/ Stargates portalerna? Följer de någon lagbundenhet, leylines mm? Går det på något vis att utröna när (vilka tider), de är aktiva med tunnel förbindelse ut i rymden och till andra dimensioner? Det är ju bara då som platserna får ”övernaturlig ” aktivitet.

Här behöver vi all hjälp vi kan få från intresserade enskilda och grupper runt hela världen för att tillsammans ändra om Jordens topografi och geografi. Kanske kan vi jämföra Jorden med är en stor hålig rund ost med många dimensions-tunnlar både neråt, runt Jorden och utåt mot kosmos, eller kanske som Jesus sade: ”Det finns många boningar i min faders hus”.

Under flera år undersökte vi sex-punkts-system/dimensionsportar/ Stargates-portaler.


Det är dimensions-portar som ibland öppnas upp till andra dimensioner och världar i universum genom vit tid eller icke-tids tunnlar (jfr med Stepen Hawkings maskhål och Supersträngteorin med dolda dimensioner). Läs mer  här under Stargates portaler där vi beskriver våra undersökningar och iakttagelser eller läs mer på vår världsbilds sida www.secretgalaxy.com.  

Det går också ta del av våra erfarenheter i våra två bok-dokumentärer "Närkontakt med UFO" och "TV-kontakt med Andra Sidan", som vi skrivit/producerat finns nu fritt på Secretgalaxy-TV att titta på.

(Videon ”Närkontakt med UFO” fick vi i uppdrag att göra av utomjordingar via Channie (en UFO-kontaktperson), sedan de sett vår första video ”TV-kontakt med Andra Sidan”. Boken ”Närkontakt med UFO”, skrev vi efter att ett andeväsende kallat oss via ett medium och bad oss skriva den.)

 Våra (ET:s) tidigare undersökningar skedde framförallt i Stockholmsområdet, men vi har nu börjat utforska platser också i Jämtland där vi nu bor men avser att utforska sex-punkts-system/ portalerna i hela världen.

Portalerna  (liksom supersträngteorin) visar oss att verkligheten vi lever i består av fler dimensoner och världar än den synliga materiella tredimensionella världen. Man kan kanske säga att vi lever i ett multidimensionellt landskap, som vi nu avser utforska mera, där portalerna kan liknas med Jordens akupunkturpunkter.

– Vi tror att vi står inför ett enormt paradigmskifte. Människor kommer att förstå att den materiella världsbilden är en felaktig hypotes. Att en ny multidimensionell världsbild med både andra världar och fler dimensioner, även andliga dimensioner och andevärldar är närmare sanningen om verkligheten än den materiella världsbildshypotesen.

– Så har vi ju de stora frågorna som meningen med livet... egentligen är det ett hisnande äventyr att utforska hur hela den större verkligheten ser ut bortom den materiella ytan.

Vänlig hälsning till dig som läser detta.

Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt (ET)


Eva och Tony (ET)
Eva Olsson Eckardt & Tony Eckardt


www.secretgalaxy.se
www.magicalspots.se

www.secretgalaxy-TV

Secretgalaxy-Bloggen

Facebook: secretgalaxy

Facebook: magicalspots


Mail