Facebook  Google earth   mail   Secretgalaxy    Secretgalaxy-TV       

Kontakta oss via facebook om du har egna platser

Stenbordet nedanför Hissmofors kraftverk

 63°20'6.66"N 14°28'22.10"O. Krokom, Jämtlands län, Sverige.

 

Loading...

Vill du hitta andra som varit på platsen  efterlys på Magical Spots Facebooksida

Våra upplevelser på platsen

Detta är ett sexpunkssystem enligt pekare. Mittpunkten ligger nånstans i närheten av bordet. Storleken ej uppmätt, men går att mäta vid nerfarten. Svårt i andra riktningar, då pekarna visade ut i vattnet och längs svårtillgänglig strand åt alla håll. Mot branten på ena sidan svårt att ta sig upp.


Ej uppmätt med  tekniskt mätinstrument eftersom platsen ej var aktiverad.

Kännetecken: en massa enbuskar finns på platsen.


Tony och Eva upplever platsen harmonisk och har sedan flera år använt den som meditationsplats.


Hanna kände platsen som stark och upplevde den som en stjärnport till Andromedagalaxen.


Information Hanna fått om platsen;

En portal till ditt högre jag och ditt stjärnursprung. Därmed även till andra dimensioner, de dimensioner ditt högre jag är kopplade till.


Via ditt högre jag får du kontakt med din samlade kunskap från tidigare liv, upplevelser i andra dimensioner samt att du stärker känslan av dig själv.

En plats att besöka när du söker nya perspektiv, kunskap och svar i frågor aktuella i ditt liv just nu. Att söka klarhet i frågor med hjälp av ditt högre jag.

Även en plats att kontemplera på och hämta kraft ur ditt innersta väsen. Observera de tankar du får - associationer du gör just där och nu.

Det är även en portal till Andromeda galaxen där många i Jämtland, men även i världen, har sin stjärnfamilj.