Facebook  Google earth   mail   Secretgalaxy    Secretgalaxy-TV       

Kontakta oss via facebook om du har egna platser

Platsens namn:
GPS kordinater. Ort, Län, Land

Karta

Foto av platsen

Beskrivning av platsen och upplevelser


Datum när du besökte platsen?
Klockslag när du besökte platsen?
Beskrivning av platsen och ev historik
Egna upplevelser på platsen
Har du använt någon teknisk eller annan utrustning för att hitta /undersöka platsen?

Har du observerat någon avvikelse på platsen när den var aktiv?

Annat du vill delge Magical spots?

Platsen inlämnad av: Namn
Mail adress:


Vill du hitta andra som varit på platsen  efterlys på MagicalSpots Facebooksida

Vill du hitta andra som varit på platsen efterlys på Magical Spots Facebooksida

Platsen kommer att uppdateras med mer information!

Detta är en mastersida, skall inte fyllas i av er besökare.

ANVÄND WEBPROTOKOLLET  om du vill

registrera en plats eller skriva in en upplevelse !