Facebook  Google earth   mail   Secretgalaxy    Secretgalaxy-TV       

Kontakta oss via facebook om du har egna platser

Gärde
GPS position 63°33'37.57"N 13°46'47.54"O Jämtland, Sverige

 Ort, Län, Land

Hällristningarna i Gärde ligger i en dimensionsportal


Gärde en skön plats med brusande vattenfall och 7000 år gamla hällristningar

En varm sommardag 2013 besökte vi Gärde hällristningar i Jämtland. Vad vi fann var en skön plats med brusande vattenfall och med hällristningar mitt i forsen. Platsens skönhet och rik tillgång på fisk var säkert anledningen till att stenåldersfolket hade valt platsen för att bosätta sig på.


På en informationstavla kunde vi läsa, att för 7000 år sedan var Gärde en viktig kultplats. Platsen var befolkad under flera tusen år och befolkningen livnärde sig på jakt och fiske.

Det finns flera hällristningar i Gärde en mitt i forsen där det finns tre älgar inristade.

Vid forsens södra strand, finns en älgfigur. Några meter därifrån, finns tio mänskliga fotspår, som leder fram till en älg.

Alldeles intill finns fyra spårstämplar av älg och en hällristning, som tolkats som en människa.


Är ristningarna på hällarna bara en berättelse om lyckad jakt eller är de till för att be makterna om hjälp för en god jaktlycka?

 

Vår teori är att shamanen använde en portalen, en öppning som kopplar ihop olika dimensioner med varandra för att få kontakt med andarna. Det är andarna som berättar för shamanen, var jägarna skall finna sina jaktbyten.

Om teorin håller skulle det finnas en portal i området och som kunde ha anknytning till hällristningarna.


Eva började leta efter portalen med pekare.

Hon fann mittpunkten på portalen, på den lilla holmen mitt i vattenfallet alldeles ovan den stora älgen. Den norra gränsen på portalen går alldeles intill huset.

Så det fanns en stargate på platsen som vi trodde.


Så här tror vi att platsen användes. Shamanen gick till portalens mittpunkt, vid den stora älgen och satte sig i trans. På så sätt fick han kontakt med andarna. Hällristningarna är shamanens målbilder till andarna, som ser hans önskningar om god jakt och vilket byte som önskas och shamanen får instruktioner av andarna var bytet finns som meddelar jägarna var de skall leta.


Vad kan du då själv uppleva i Gärde?

Du får göra som shamanen. Ta med dig en målbild på ett papper som du vill ska inträffa och lägg den på mittpunkten. Sätt dig ner och meditera och känn efter om du kan uppleva kontakten med andra dimensioner och den ande-värld som shamanerna har varit i kontakt med och be dem om hjälp med att din önskning skall bli verklighet.

Om du inte får någon kontakt med ande-världen och din målbild inte blir verklighet, så har du haft en underbar dag, på en vacker plats i Jämtland. Om önskan går i uppfyllelse så berätta det för oss på magicalspots så andra åka till Gärde de med och få sina önskningar uppfyllda.

Vill du hitta andra som varit på platsen efterlys på Magical Spots Facebooksida

Platsen kommer att uppdateras med mer information!