Facebook  Google earth   mail   Secretgalaxy    Secretgalaxy-TV       

Kontakta oss via facebook om du har egna platser

UFO portaler och andra magiska platserHeliga platser, kultplatser, resta stenar, energi-, healing- och kraftplatser, crop circles, ufo portaler.


Sådana platser är med största sannolikhet dimensionsportaler öppnas ibland upp mot en större verklighet.


De som sett in i den större verkligheten berättar om  osynliga väsen och intelligenser, om naturväsen, uppenbarelser, andeväsen, änglar, om möten med UFOs och utomjordingar. Personer berättar om platser där de har upplevt tidsförflyttningar eller hamnar i en annan dimension.


Inom UFO-litteraturen är det allmänt känt att det finns vissa platser här på Jorden, Stargates, "fönster-områden" och UFO portaler, där UFOs setts upprepade gånger och där människor blir extra mottagliga för paranormala ”övernaturliga” fenomen.


I gångna tider och än idag i Sverige, berättas om platser med  älvdans, vitterföljen, vättar, devor, alver, alfer, huldror, skogsrå, jolbyggare, de små underjordi, tomtar, knytt, oknytt, småfolk.

Andra länder har andra benämningar på dessa naturväsen, t ex duwende i Fillipinerna.


Är då allt detta bara inre upplevelser, som man raskt kan avfärda som overkligt, vidskepelse och / eller tillhörande den religiösa sfären? Är det hjärnspöken eller fantasier?


Nej. Sådana platser och fenomen finns och de utmanar hela den materiella världsbildens föreställning om vad som är verkligt!


Syftet med Magicalspots är att hitta, samla och kartlägga dessa magiska platser över hela världen, liksom människors upplevelser och iakttagelser på platserna. Detta med hjälp av vårt beskrivande web protokoll här på hemsidan med kännetecken för sex-punkts-system/ Stargates-portaler, som vi (ET) lärt och erfarit genom åren.


Vi vill skaffa större kunskap och en tydligare bild av planeten Jordens magiska platser och om verklighetens natur. Dessa platser visar oss att vi lever i ett multidimensionellt landskap här på Jorden.


Platserna finns över hela världen. De får ibland tunnel förbindelse med vit tid (icke-tid) ut mot kosmos, andra planeter och dimensioner och får då samtidigt öppningar till andra dimensioner här på Jorden, platser som tycks befolkas av naturväsen, faeries mm. Denna web undersökningen kommer förhoppningsvis ge mer kunskap om detta.


Platserna beskrivs även av prof. Butler i elfenprojektet och av  PhD Serena Roney-Dougal i hennes bok The Faery Faith, an integration of science with spirit. Rosemary Elle Guiley och Philip J. Imbrogno i deras bok The Vengeful Djinn, unveiling the hidden agendas of Genies tar även upp dessa magiska väsen. Titta på vår Facebooksida där vi uppdaterar med nyheter hel tiden.  


https://www.facebook.com/Magical-spots-503408256338557/


(Magicalspots är ett ideellt arbete i forskningssyfte enligt ovan).

Vi ber om din hjälp att hitta magiska platser.

Magiska platser finns över hela världen. Vi har inte möjlighet att själva hitta, besöka och verifiera alla platser i världen. Därför ber vi om allmänhetens hjälp.  

 

Utförliga kännetecken för sådana platser finns i vårt beskrivande web protokoll här på hemsidan.


Spana in enbuskar och fornlämningar i första hand, en vacker anhopning av enbuskar eller i andra världsdelar andra långsamt växande, ofta doftande trädslag!


I detta första inledande kartläggnings skede hoppas vi att människor ska lyckas hitta och registrera platser utifrån våra utförliga beskrivningar i protokollet eller utifrån egna eller vänners erfarenheter.


Registrera platsen och dina upplevelser och iakttagelser på platsen i det beskrivande web protokollet


Maila helst också bilder och/eller videos från platsen till Magicalspots facebook sida.


Sex-punkts-systemen/ Stargates-portalerna och andra magiska platser registreras fortlöpande från hela världen och deras positioner läggs in på Google earth med GPS-koordinater.


Du kan finna dem både via din dator och med din GPS eller smartphone.


Har du sådan tur att du besöker en Stargates-portal på rätt tid då den råkar vara aktiv, det vill säga med tunnel-förbindelse ut i rymden, så kanske du kan få uppleva ”övernaturlig” aktivitet och kontakt med andra dimensioner och verkligheter. Men det är väldigt svårt att hitta rätt tidpunkt har vi erfarit.


Gör detta till en rolig och trivsam utflykt i skog och mark eller park tillsammans med kompisar, barnen, familjen.


Försök hitta platsens mittpunkt och skriv in GPS-koordinaterna dit i protokollet! Har du inget mätinstrument eller slagruta för att mäta mittpunkt och gränser så skriv in ungefärliga GPS-koordinater, där du tror att platsen ligger utifrån vårt beskrivande protokoll och din känsla.


Skulle något bli felregistrerat går det alltid att rätta till efteråt.


Vi får tillsammans justera om någon plats blivit felklassificerad, feluppmätt eller fått fel koordinater. Så var inte rädd att du registrerar fel. Vi måste räkna med att det blir fel så här i början, men allt går att rätta till och justera.


Tack för din medverkan i web undersökningen!


(Du kan också enbart skriva in din plats på Magical Spots Facebook sida, men då når du andra bara via facebook och ingår ej i kartläggningen och statistik över upplevelser på sex-punkts-system/ Stargates-portaler och andra magiska platser i världen.)


Vill du diskutera eller kommentera sex-punkts-systemen/ Stargates-portalerna, andra magiska platser eller annat, så är detta enklast på Magical Spots Facebooksida.


Länk till Magicalspots facebooksidaMagiska platser

- besök och leta


Välkommen till
Eva och Tonys sida med magiska platserHitta platserna på Google earth


Nedan våra Facebooksidor där den senaste informationen finns och där du kan vara med i diskussionen.

Titta på programserien om UFO kontaktpersoner, sex-punkts-system och icketidstunnlar


Närkontakt med UFO

- öppningar till andra världar och dimensioner-.

. Se även vår serie om

TV-kontakt med andra sidan,

där gränsforskare fått kontakt med de döda via teknisk utrustning.Länk från Magicalspost;s Facebook sidaEn hemsida om en ny multidimensionell världsbild.

Vi försöker på den här siten visa på både akademisk och privat forskning som stödjer en ny multidimensionell världsbild.

Länk till secretgalaxyLänk till vår blogg

http://secretgalaxycom.blogspot.com/

Secretgalaxy- bloggen

Våra  andra sidor

How to find a UFO portal and a summary of investigation of magical places in nature.


UFO/UAP "Unidentified Aerial Phenomena" reports have shown this phenomenon's apparent supernatural flight abilities.


Pilots witnesses and radar reports report that they fly faster than sound and without a sound bang. I

It can turn 90 degrees at high speed and even fly underwater. They seem to disappear from one place and then appear in another.


They have an unreal flying ability and seems to be under intelligently controll.

It is then obvious that those who see the phenomenon regard it as an illusion and not as real. Even though it is visible on radar and filmed with cameras.


If they are real, what kind of technology do they use and who are flying them?


The answer may be that aliens using non-time tunnels, according to UFO contact person Channie West.


Aliens have been communicating with Channie since she was a child, and she is the author of this PDF document

"How to Find a UFO Portal" where the aliens explain how the non-time tunnels work.


Link to How to find UFO portals.

 https://drive.google.com/file/d/15VHmj207B3WRxhLfa7InqTRPKOiRZ14w/view?usp=share_link


We, "Eva and Tony Eckardt", conducted investigations to try to validate the information Channie received about UFO portals, using various test instruments and measurements, and we have found that the information appears to be correct.


We have not written a research report, but here you can read about our investigations:


www.magicalspots.se


Here you can see our investigations in our video series with 16 films on Youtube, with interviews, experiments and measurements.


https://www.youtube.com/watch?v=_XQgMl6d7tY&list=PLi_ft_j1XdMtl67vn7fqP0RlCIVUH-IRj


Others who have succeeded in measuring and experimenting with UFO portals are the researchers at Skinwalker Rach. They have succeeded in measuring non-time tunnels using helicopters and drones with radar altimeters.


https://www.youtube.com/watch?v=RYDKjfLHO8M


Today it is possible to buy a difference time meter of sight to measure time variation on UFO portals.

Thus, proof that time is not constant everywhere on earth after a UFO has been observed at the UFO Portal.


Other investigators have also verified that these are non-time tunnels on portals, through a measuring instrument that measures the difference in time in and outside the portals.


Project Doorway


https://www.stevemera.com/project-doorway/


During our investigations we also revealed that our ancestors must have used the UFO-portals in religious ceremonies. They appear on sacred sites, ancient churches, temples, standing stones and places of energy, healing and power.


You will find more information about portals on our website


http://www.magicalspots.se


Eva Olsson Eckardt sociologist

Tony Eckardt engineer

Email shekinah@telia.com

Vi ser spår genom årtusenden av magiska platser.
Kort beskrivning/sammanfattning av sex-punkts-system

Ett sex-punkts-system är ett sexkantigt område som till formen liknar en stående kristall eller en skeppssättning där man  markerat sidorna med stenar. Områdena är olika stora, vanligast mellan 5 till 500 meter.

Sex-punkts-systemen är bara aktiva på speciella tider, med varaktighet från någon minut upp till cirka fyra timmar. Områdena aktiveras från någon gång per vecka upp till åtta gånger per dygn beroende på årstid.


Vi har verifierat att sex-punkts-systemen finns ute i naturen.

När de är aktiva och uppkopplade går det att mäta dem med elektroniskt mätinstrument, en fälsstyrkemeter som mäter luftelektriciteten. Vi har också haft magnetfältstörningar på ett område och radiostörningar på ett annat område.


Med pekare, pendel och slagruta går det att hitta och mäta sex-punkts-systemen både när de är vilande och aktiva.

Vi har funnit att sex-punkts-systemen ofta ligger på gamla fornlämningar och där det växer enbuskar.
Att de gamle ofta uppförde sina högtidsplatser, kyrkor, gravar, kultplatser, skeppsättningar o dyl. på just sex-punkts-system tyder på att de kände till dessa områden.


Det ligger en massa jordstrålingslinjer runt sex-punkts-systemen. De vanliga Curry- och Hartmannlinjerna omsluter delvis och går delvis tvärs igenom 6-punkts-systemet. Även några andra sorts linjer, som vi inte känner till. Runt hela sex-punkts-systemet finns också en massa båglinjer, som rundade blomblad. Hela sex-punkts-systemet förvandlas till en jättelik blomma, när alla linjer är utlagda. På något ställe har vi också hittat en leyline.


Det går ganska lätt att hitta sex-punkts-systemen,  men det är mycket svårt, nästintill omöjligt, att finna ut rätta tiden, när de är aktiva, det vill säga när de har uppkopplad  tunnelförbindelse ut i rymden. (Till de flesta av de aktiva platser vi  varit på hade vi via Channie fått en tidtabell från utomjordingarnas databas).


Vi har under flera års tid lagt ner hundratals timmar ute i skog och mark för att utforska sex-punkts-systemen.

Vill du veta mer?


Länk till sex-punkts-system/ stargates portaler och de undersökningar vi gjort tidigare.

Länk till rekognoscerade stargates portaler

 Länk till vår karta